Nacionalinės sporto agentūros Fizinio aktyvumo skyriaus specialistų parengta informacine medžiaga, skirta teikiantiems paraiškas tiek nacionaliniams, tiek regioniniams fizinio aktyvumo projektams 2024 m.

I mokymų dalis – „Nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų 2024 m. kvietimų prioritetai ir specialieji kriterijai“ (parengė vyr. specialistė Lina Ramanauskė);

II mokymų dalis – „Nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškų pildymas“ (parengė vyr. specialistė Jūratė Skrebė);

III mokymų dalis – „Nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų sąmatos pildymas“ (parengė vyr. specialistė Diana Valaitienė).