Dokumentai nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projekto vykdytojams:

 Dokumentai teikiantiems nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškas:

 • Lietuvos Respublikos sporto įstatymas.
 • Valstybės biudžeto (Sporto rėmimo fondo) lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
 • Aprašo priedai:
 1. Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).
 2. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Aprašo 2 priedas).
 3. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo forma (Aprašo 3 priedas).
 4. Sutarties forma (Aprašo 4 priedas);
 5. Projekto tarpinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 5 priedas).
 6. Projekto galutinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 6 priedas).
 7. Projekto veiklų tvarkaraščio forma (Aprašo 7 priedas).

Paraiškos atsisakymo forma.

Jeigu pareiškėjas yra neperkančioji organizacija ir po galimo valstybės biudžeto (Sporto rėmimo fondo) lėšų gavimo netampa perkančiąja organizacija, kartu su paraiška teikiamas pareiškėjo laisva forma parengtas, atsakingo asmens pasirašytas raštas, kuriame išdėstoma reikalinga informacija.

 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2024 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo.
 • Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas dėl 2024 metų kvietimų teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo.
 • 2024 m. kvietimas teikti nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškas.
 • 2024 m. kvietimas teikti regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškas.
 • 2024 m. kvietimo teikti nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškas patikslinimas dėl nemokamų, reguliarių fizinio aktyvumo veiklų ir šių veiklų intensyvumo. 

Rengiant nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškas svarbu vadovautis:

 • Bendrosiomis fizinio aktyvumo rekomendacijomis visoms amžiaus grupėms.
 • Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis „WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour“.