NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:
  • „Dėl 2024 m. nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, finansavimo konkurse pateiktų ir užregistruotų paraiškų sąrašo patvirtinimo
  • ,,Dėl 2024 m. nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, konkurse pateiktų paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus sąrašo patvirtinimo
  • ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti
2024 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS NACIONALINEI FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMAI, SKIRTAI MASINIAMS FIZINIO AKTYVUMO RENGINIAMS ORGANIZUOTI: