• Visose projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti:

„Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos“

Ši informacija nurodoma tekstu ir, esant galimybei, naudojant Fondo ženklą ir (ar) kitais būdais, kurie užtikrintų Fondo matomumą projekte.

  • Projektui viešinti turi būti naudojamas Fondo ženklas.
  • Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.
  • Daugiau informacijos apie projekto viešinimą Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos apraše.