Dokumentai nacionalinių fizinio aktyvumo projektų vykdytojams

 • Neperkančiųjų organizacijų pirkimo tvarkos aprašas.

Dokumentai, teikiantiems fizinio aktyvumo projektų paraiškas

 • Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;
 • Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašas.

2023 m. kvietimas teikti nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškas

 1. Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas);
 2. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Aprašo 2 priedas);
 3. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Aprašo 3 priedas);
 4. Projekto tarpinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 4 priedas);
 5. Projekto galutinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 5 priedas);
 6. Projekto veiklų tvarkaraščio forma (Aprašo 6 priedas);
 7. Projekto veiklų dalyvių sąrašo forma (Aprašo 7 priedas);
 8. Sutarties forma;
 9. Paraiškos atsisakymo forma.