2023-04-13 blog

Trečiasis seminaras dėl sportininkų darbo santykių

Šiandien Nacionalinėje sporto agentūroje vyko paskutinis konsultacinių seminarų ciklo „Sportininkų darbo santykių vystymo (-si) raiška“ nuotolinis seminaras. Temą „Sportininkų darbo santykiai: socialinė apsauga, darbo sauga ir sveikata“ pristatė ir į klausimus atsakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo grupės vadovas V. Kalinauskas, Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė V. Čingienė ir advokatas A. Biguzas.

Seminarų ciklą sudarė 3 dalys:

  1.  Sportininkų darbo santykiai: sutartys ir derybos“;
  2. „Sportininkų darbo santykiai: pajamos ir komercinės galimybės“ ; 
  3.  „Sportininkų darbo santykiai: socialinė apsauga, darbo sauga ir sveikata“.

Seminarų ciklas organizuotas, atsižvelgiant į 2022 m. baigtą įgyvendinti Erasmus+ programos projektą  Geras valdymas sprendžiant olimpinių sporto šakų sportininkų darbo santykius Europoje: supratimas, vertinimas, tobulėjimas“ (EMPLOYS). Jį koordinavo Kelno universitetas (Vokietija) kartu su 6 Europos universitetais ir dviem Europos organizacijomis – Europos elitinių sportininkų asociacija ir Europos olimpinių žaidynių akademija. Tyrimas buvo vykdomas 29 šalyse (27 ES, Norvegija ir Jungtinė Karalystė) ir apėmė 25 tūkst. elitinių olimpinių sporto šakų sportininkų, dalyvavusių paskutinėse dvejose olimpinėse žaidynėse (2022 m. žiemos ir 2021 m. vasaros), o taip pat nacionalinių rinktinių narius, kurie dažniausiai neturi darbo sutarties su profesionaliu klubu. Lietuvos duomenis projektui pateikė Nacionalinės sportininkų asociacijos atsakingi asmenys. Advokatas Audrius Biguzas talkino parengiant atsakymus įvairiais sporto teisiniais aspektais, o Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė dr. Vilma Čingienė buvo nacionalinis koordinatorius.

Dėkojame seminarų dalyviams ir kviečiame užpildyti trečio seminaro vertinimo formą (anketą).

Nuotoliniai seminarai buvo įrašomi, vaizdo įrašai patalpinti Nacionalinės sporto agentūros Youtube kanale.

Trečiasis seminaras: