2024-06-19 blog

Tęsiasi „Erasmus+“ projektas, skirtas gerojo valdymo diegimui sporto organizacijose

Nacionalinė sporto agentūra kartu su užsienio šalių partneriais dalyvavo „Erasmus+“ projekto „Valdymas + Sportas + Diegimas“ (angl. Governance + Sport + Implementation, ACTION+) susitikime Estijoje. Praėjusių metų pabaigoje prasidėjęs projektas skirtas gerojo valdymo diegimui sporto organizacijose, o antrame susitikime aptartas pirmasis projekto įgyvendinimo žingsnis – tyrimas su sporto šakų federacijomis ir organizacijomis.

Estijos kultūros ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavo visi 10 tarptautinių projekto partnerių. Jau netrukus projekto dalyviai pradės vykdyti tyrimą. Jo tikslas – išsiaiškinti gerojo valdymo principų įgyvendinimo situaciją ir poreikį tobulinti gerosios valdysenos patirtį. Tyrime dalyvaus 40 sporto šakų federacijų ir organizacijų iš skirtingų projekto partnerių šalių.

„Tyrimas bus atliekamas interviu metodu, apklausiant 5 sporto šakų federacijų ir organizacijų atsakingus asmenis, siekiant suprasti gerosios valdysenos sėkmės veiksnius ir kylančius iššūkius. Kitame projekto įgyvendinimo žingsnyje numatyta atrasti 2 tarpininkus (angl. facilitators), kurie įsitrauks į projekto įgyvendinimo procesą ir padės šalies sporto organizacijoms diegti gerojo valdymo principus“, – sako Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vedėja Vilma Čingienė.

Susitikime dalyvavęs Estijos kultūros ministerijos sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Margus Klaan pristatė šalies sporto sistemą, gerojo valdymo principų diegimo sporto organizacijose svarbą. Nuo 2017 m. Estijoje įdiegtas gerojo valdymo kodeksas sporto srityje. Susitikime Estijoje įžvalgomis ir gerosiomis patirtimis dalinosi ir kiti projekto partneriai.

„ACTION+“ projektas yra tęstinis – prieš tai per 3 metus trukusį „ACTION“ projektą buvo sukurtas iš 20 principų susidedantis gerojo valdymo kodeksas. Dabar 2 metus truksiančio projekto „ACTION+“ pagrindinis siekis yra suburti nacionalines agentūras ir ministerijas, atsakingas už nacionalinių sporto šakų federacijų priežiūrą ir finansavimą ir siekiančias paskatinti gerojo valdymo reformų įgyvendinimo procesą. Lietuvos sporto organizacijos kviečiamos sekti informaciją ir aktyviai įsitraukti į vykdomas projekto veikslas.

Nacionalinė sporto agentūra šiame projekte bendradarbiauja su Cyprus Sport Organization (Kipras), Ministry of Youth and Sport (Bulgarija), Hellenic Ministry of Education, Religious Affairs and Sport (Graikija), Ministry of Culture (Estija), Authority for Integrity in Maltese Sport (Malta), Portugese Institute for Sports and Youth (Portugalija), Universite Catholique de Louvain (Belgija) ir LUNEX University of Applied Sciences (Liuksemburgas). Projektą koordinuoja Institute for Sport Governance (Lenkija).