2023-10-24 blog

Sporto šakų federacijoms ir organizacijoms – antrasis seminaras apie gerojo valdymo principus

Per 20 šalies sporto šakų federacijų ir organizacijų susirinko į antrąjį Nacionalinės sporto agentūros seminarą „Gerojo valdymo principų diegimas sporto organizacijų veikloje“. Šįkart pristatyti dar 2 gerojo valdymo principai: socialinė atsakomybė ir demokratinis procesas.

Pirmame seminare sporto šakų federacijų ir organizacijų atstovus lektoriai supažindino su skaidrumo bei vidinės atskaitomybės ir kontrolės principais. Šiandien jų žinių bagažas pasipildė informacija apie socialinę atsakomybę ir demokratinį procesą.

Pasak Mykolo Romerio universiteto profesorės Agotos Giedrės Raišienės, socialinė atsakomybė ir kalba apie šį gerojo valdymo principą skatina darbuose ir gyvenimuose būti sąžiningais ir etiškai elgtis. Lektorė detaliai pristatė kiekvieną iš 14 socialinės atsakomybės raiškos principų, nes visi jie yra vienodai svarbūs ir reikalingi kiekvienai organizacijai.

Demokratinio proceso principą pristatė profesorius Andrius Stasiukynas. Jo teigimu, demokratinis procesas dažnai siejamas su geruoju valdymu – tai skirtingų individų (ar jų grupių) atstovavimas, įgalinimas dalyvauti, priimant sprendimus, įtraukimas, formuojant viešąjį interesą ir kt. Demokratinis procesas organizacijose sudaro sąlygas nariams labiau įsitraukti į veiklą ir didina jų motyvaciją dalyvauti veiklose. Dėl šių procesų auga ir pati organizacija.

Kaip ir pirmame seminare, taip ir antrame sporto šakų federacijos ir organizacijos bendroje diskusijoje buvo kviečiamos išskirti stipriausiai ir silpniausiai išpildytus gerojo valdymo principų raiškos aspektus.

„Dar iki seminarų Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras atliko didelį darbą, atliekant tyrimą, kokioje situacijoje yra šalies sporto šakų federacijos, diegiant gerojo valdymo principus. Tai pamatiniai dalykai, siekiant sužinoti, kaip vystoma organizacija ir kokių tikslų ji siekia. Matau, kad pagal užduodamus klausimus seminarai labai naudingi sporto šakų federacijoms. Kartu išsigryniname silpniausias vietas ir norime jas padaryti stipresnes. Nėra silpnų federacijų, tai silpnos vietos, kurias reikia tobulinti“, – sako Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas.

Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras tęs seminarus ir konsultacijas, diegiant gerojo valdymo principų diegimą sporto organizacijų veikloje.