2022-11-26 blog

Sporto forume – gairės dėl aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimo savivaldybėse

Klaipėdoje į sporto forumą susirinkusi sporto bendruomenė sutartinai pritarė, kad, siekiant valstybės, savivaldybių ir nacionalinių sporto šakų federacijų bendradarbiavimo, reikia ieškoti galimų partnerystės formų, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus ir siekti esminių pokyčių aukšto meistriškumo sporto sistemoje.

Iš visos Lietuvos suvažiavusius sporto forumo „Aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimas savivaldybėse“ dalyvius sveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna, Europos parlamento narys Juozas Olekas.

„Šio renginio tikslas buvo susitarti sporto bendruomenei dėl svarbių aukšto meistriškumo sistemos tobulinimo veiksnių ir veiksmų savivaldos lygmenyje. Kitaip tariant, vystyti trišalį bendradarbiavimą tarp valstybės, savivaldybės ir sporto federacijos, siekiant darnos ir orientacijos į veiklas“ – sakė renginio moderatorė, Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų skyriaus vedėja Vilma Čingienė.

Per forumą pranešėjai pristatė tokias temas: „Valstybės sporto politikos regionuose kaita“ (pranešėjas – L. Obcarskas),  „Lietuvos savivaldybių sportininkų rengimo centrų situacijos analizė ir sprendimų būdai“ (G. Jasiūnas), Lietuvos federacijų vaidmuo valstybės sporto sistemoje“ (D. Šaluga), „Klaipėdos miesto sporto sistema ir perspektyvos“ (A. Cesiulis). Taip pat vyko ir viešoji diskusija.

Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas savo pranešime „Nacionalinės sporto agentūros vaidmuo tobulinant aukšto meistriškumo sporto sistemą“ išskyrė, kad savivaldybės galėtų svariai prisidėti prie aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimo, infrastruktūros gerinimo ir fizinio aktyvumo didinimo:

„Yra įrankiai savivaldybėse. Tos pačios sportininkų stipendijos. Jos neturėtų dubliuotis su sportininkams mokamomis valstybinėmis stipendijos. Savivaldybės galėtų mokėti stipendijas talentingiems sportininkams, kuriems dar trūksta rezultatų, kad gautų valstybinę stipendiją. Tada galėtumėme sukurti dar vieną grupę sportininkų, manau, apie 200, kurie yra tarsi valstybinių stipendijų laukiamųjų zonoje. Kai sportininkai jau gauna valstybinę stipendiją, jiems turėtų būti teikiamos ir papildomos paslaugos, t. y. medicinos, mokslo ir t.t. Taip visi eitume į priekį. Taip pat reikėtų įveiklinti sporto infrastruktūrą. Turime labai daug naujų ir renovuotų bazių, bet, atėję į kai kurias iš jų, randame su spyna, nes savivaldybės jas saugo. Tai yra visų mūsų problema – turime nuimti spynas ir pritaikyti sporto bazes visuomenei ir taip prisidėti prie fizinio aktyvumo didinimo.“

Per sporto forumą priimta rezoliucija „Dėl aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimo savivaldybėse“.

„Tolimesni veiksmai, turėtų remtis sporto forumo dalyvių sutarta rezoliucija aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo, sporto infrastruktūros ir sporto specialistų tobulinimo srityse. Tam tikros veiklos jau šiandien yra įgyvendinamos, tačiau yra svarbu, kad galėtume, pasidalinant atsakomybėmis ir veiksmais bei dirbant išvien, tuos darbus įgyvendinti,“ įžvalgomis dalijosi V. Čingienė.

Sporto forume dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos, Nacionalinės sportininkų asociacijos, Klaipėdos regiono plėtros tarybos, Klaipėdos miesto sporto centrų, Klaipėdos universiteto atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto sporto tarybos nariai.

Sporto forumo Klaipėdoje vaizdo įrašas: