2023-05-11 blog

Skelbiami nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškų sąrašai

2023 m. balandžio 24 d. 24 val. Lietuvos laiku baigėsi 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, paraiškų teikimo etapas.

2023 m. balandžio 27 d. Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Agentūros) direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas pateiktų paraiškų sąrašas.  Iš viso gauta 180 paraiškų, o bendra paraiškų teikėjų prašoma valstybės biudžeto lėšų suma –  19 047 556,98 Eur.

Agentūros darbuotojai atliko pateiktų paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą ir Agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymu patvirtino 2023 m. kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašą ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimų paraiškų sąrašą.

Pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašo 37.2. punktą paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, teikiamos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą.

Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 40 darbo dienų nuo atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus ir šių kriterijų neatitikusių paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašo patvirtinimo. Agentūra, atlikusi turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, per 10 darbo dienų parengia paraiškų vertinimo išvadas dėl paraiškų tinkamumo finansuoti. Išvados pateikiamos vertinimo balo mažėjimo tvarka ir perduodamos Sporto projektų komisijai.

Visi pareiškėjai apie paraiškų vertinimo rezultatus informuojami Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt/.