2023-06-01 blog

Nacionalinė sporto agentūra tęsia neplanines patikras

Gegužės mėnesį Nacionalinės sporto agentūros darbuotojai atliko 19 neplaninių patikrų Vilniaus mieste, siekdami gyvai pamatyti vykdomas fizinio aktyvumo veiklas ir pabendrauti su projekto vykdytojais bei dalyviais.

Šios neplaninės patikros Vilniaus mieste parodė, kad dauguma fizinio aktyvumo veiklų vyksta pagal tvarkaraštį. Vis dėlto 5 projektų veiklos nurodytu laiku nevyko.

Siekiant išvengti panašių situacijų, Nacionalinė sporto agentūra kviečia laiku (prieš vykdant pakeitimą) informuoti projekto koordinatorių apie planuojamą keisti laiką, vietą ir kt. Patikrų sąrašas sudaromas pagal projekto veiklų tvarkaraštį SRF sistemoje.

Neplanines patikras Nacionalinė sporto agentūra vykdys ir vasaros metu.

Neplaninė projekto patikra – tai pagal poreikį Nacionalinės sporto agentūros darbuotojų organizuojama patikra, iš anksto neinformuojant projekto vykdytojo. Neplaninė patikra vykdoma, siekiant nustatyti, ar projekto veiklos vyksta, kaip suplanuota ir siekiant užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms. Projektai patikrai atrenkami atsitiktine tvarka arba gavus pagrįstą informaciją, kad projektas vykdomas, nesilaikant nustatytos tvarkos.