2023-07-04 Alfredo Pliadžio nuotr. blog

Nacionalinė sporto agentūra švenčia pirmąjį gimtadienį. Kokie šie metai buvo organizacijai?

Lietuvos sporto arenoje prieš metus įkurtai Nacionalinei sporto agentūrai prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pirmieji metai buvo intensyvūs ir kupini iššūkių. Valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse įgyvendinančiai organizacijai reikėjo suburti komandą, sklandžiai perimti darbus, užsitarnauti sporto bendruomenės pasitikėjimą. Nacionalinės sporto agentūros misija – efektyviai valdant resursus kurti  fiziškai aktyvią,  sveiką visuomenę, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, jiems pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose bei iškovoti jose medalius.

2022 m. liepos 1 d. veiklą pradėjusiai Nacionalinei sporto agentūrai laikinai, 41 dieną, vadovavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja Sandra Ragėnaitė. Vėliau direktoriumi paskirtas Valstybės tarnybos departamento organizuotą konkursą laimėjęs, ilgametę patirtį sporto vadybos srityje sukaupęs, buvęs olimpietis Mindaugas Špokas. Nacionalinės sporto agentūros vadovas sako, kad pirmieji organizacijos vystymo metai praskriejo. Kviečiame skaityti visą pokalbį su M. Špoku.

Nacionalinė sporto agentūra veiklą pradėjo prieš vienerius metus. Kokie šie metai buvo organizacijai?

Metai – trumpas laiko tarpas ir pralėkė labai greitai. Nacionalinei sporto agentūrai vadovauju kiek mažiau nei metai, nes buvau paskirtas direktoriumi po daugiau nei mėnesio nuo agentūros įkūrimo. Mano pirmtakė S. Ragėnaitė atliko daug svarbaus darbo. Pradžia lengva nebuvo – patalpose, kur įsikūrė Nacionalinė sporto agentūra, buvo tik sienos, todėl, visų pirma, reikėjo įrengti darbo vietas, kad kolegos galėtų pradėti dirbti. Antra, nuo pat įkūrimo dienos organizacija perėmė ir valstybės stipendijų, rentų, premijų mokėjimą. Stipendijų mokėjimas negalėjo sutrikti, nes sportininkus šios lėšos turi pasiekti laiku. Tai ir padarėme ir dabar valstybės stipendijas su užtikrinamomis socialinėmis garantijomis mokame daugiau nei 180 sportininkų. Per šiuo metus buvo daug nematomo darbo – džiaugiamės, kad labai greitai dokumentų valdymą organizacijoje leido supaprastinti įdiegta dokumentų valdymo sistema (DVS), labai svarbu ir tai, kad turime centralizuotą finansų sistemą, tai leidžia dirbti greičiau, sklandžiau.

Nuo pat pradžios siekėme pagrįsti organizacijai iškeltus tikslus – vieni pirmųjų darbų buvo susitikimai su sporto organizacijomis, aukšto meistriškumo sporto finansavimo ir kitų aprašų rengimas. Norėjome susipažinti ir su jau turimais šalies sporto sistemos įrankiais, pavyzdžiui, sporto gimnazijos, turime viziją, kaip jas įveiklinti.

Pastaruoju metu kilo daug diskusijų, kad, optimizuojant biudžetines įstaigas, Nacionalinė sporto agentūra galėtų būti sujungta su Lietuvos sporto centru ir Lietuvos sporto muziejumi. Tokiu atveju Nacionalinė sporto agentūra administruotų sporto bazes. Manau, esame tam pasirengę, nes žinome, su kokiais iššūkiais susiduria šalies sporto federacijos, siektume, kad visos administruojamos sporto bazės sporto organizacijoms būtų pasiekiamos lygiateisiškumo principu. Mūsų vizija – skaidriai veikianti šalies sporto sistema.

Per pirmuosius metus buvo formuojamas ir Nacionalinės sporto agentūros kolektyvas. Šiuo metu organizacijoje dirba 31 darbuotojas, kai kuriems jų – tai pakankamai nauja patirtis. Kaip, jūsų manymu, pavyko suburti Nacionalinės sporto agentūros komandą?

Pripažįstu, kad šis procesas lengvas nebuvo, bet šiuo metu jau turime suformuotą komandą. Turime įvairialypį kolektyvą su skirtingomis asmenybėmis ir jų stipriosiomis pusėmis. Manau, tai mūsų tvirtybė. Džiaugiamės, kad turime atsakingus ir profesionalumo siekiančius žmones. Būrėme komandą, atsižvelgdami į Nacionalinės sporto agentūros tikslus – siekėme, kad ji būtų kompetentinga, turinti žinias ir galinti sklandžiai veikti, o svarbiausios savybės – pasitikėjimas ir komandinė dvasia. Džiaugiamės, kad tokį kolektyvą ir subūrėme.

Siekiame sudaryti sąlygos efektyvesniam sportininkų rengimui. Sportininkams yra mokamos valstybės stipendijos ir užtikrinamos socialinės garantijos. Sportininkai su negalia ir be negalios turi vienodas sąlygas. Atsižvelgdami į sportininkų lūkesčius, pateikėme siūlymus dėl tam tikrų Sporto įstatymo pakeitimų. Jais siekiama įtvirtinti sportininkų, sporto federacijų ir Nacionalinės sporto agentūros teises ir pareigas. Tikiu, kad ateityje atsiras ir trišalės sporto veiklos sutartys, nes norime, kad sportininkai turėtų tinkamas veiklos sąlygas ir jaustųsi saugūs.

Nuo 2023 m. pradžios Nacionalinės sporto agentūros fizinio aktyvumo skyrius perėmė administruoti beveik 400 valstybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamų projektų, skirtų fizinio aktyvumo skatinimui. Projektų koordinavimas ir administravimas yra viena pagrindinių šio skyriaus funkcijų. Taip pat, rengiantis 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimui, kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo parengtas nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašas ir nustatytas šių metų kvietimo prioritetas bei specialieji vertinimo kriterijai. Nacionalinės sporto agentūros iniciatyva didžiausias dėmesys 2023 m. kvietime yra skiriamas vaikams, taip norime paskatinti kuo daugiau juos įtraukti į fizinio aktyvumo veiklas, padėti išsiugdyti įprotį judėti visur ir visada. Šiuo metu baigiamas projektinių paraiškų vertinimo procesas. Fizinio aktyvumo skyrius prisidėjo ir rengiant Nacionalinių fizinio aktyvumo programų aprašą, jau paskelbėme kvietimą teikti paraiškas šioms programoms. Komanda yra motyvuota ir siekia naujo kokybinio pokyčio, skatinant fizinį aktyvumą Lietuvoje.

Nacionalinė sporto agentūra konsultuoja sportininkus, siekia jiems padėti ginti savo teises. Kiek ši funkcija svarbi Nacionalinei sporto agentūrai?

Norėjome pateisinti buvusios Švietimo, mokslo ir sporto ministrės lūkesčius – Jurgitos Šiugždinienės vizija, kad sportininkams būtų užtikrinamos teisės ir pareigos ir, jeigu jiems kiltų klausimų, atsakymus turėtų duoti Nacionalinė sporto agentūra, nes iki šiol jie nelabai turėjo, kur kreiptis. Džiaugiamės, kad sportininkai gauna valstybės stipendijas, per reguliarius susitikimus kartu su sporto federacijomis aptariame ir jų pasirengimo planus, medicinos aptarnavimą. Rudenį vertinsime, kaip pavyko pasiekti suplanuotus rezultatus. Skirtingų sporto šakų atstovai turi skirtingas problemas, bet stengiamės kartu jas spręsti. Matome, kad daugelį iššūkių išspręstų trišalės sporto veiklos sutartys – tada visoms pusėms būtų lengviau dirbti, nes kiekviena suinteresuotoji šalis turėtų savo teises ir pareigas bei privalėtų jų laikytis.

Nacionalinė sporto agentūra unikali tuo, kad stengiamės dirbti kaip krumpliaratis. Aukšto meistriškumo sportas yra neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo. Turime sukūrę sportinio meistriškumo vystymo piramidės viziją, kuri apima vaikus nuo pat mažumės iki aukščiausio lygio sportininkų. Čia labai svarbus ir savivaldybių indėlis. Šiuo metu inicijuojame naujo vaikų fizinio aktyvumo finansavimo modelio, grįsto „krepšelio“ principu, sukūrimą. Mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties, turėtų galimybę užsiimti mėgstama fizinio aktyvumo veikla. Manome, kad šie pokyčiai prisidėtų prie didesnio fizinio aktyvumo šalyje ilgalaikėje perspektyvoje, kurtų sveikesnę, o kartu ir laimingesnę visuomenę. Čia neatsiejama dalis yra ir sporto infrastruktūros įveiklinimas – šiuo metu sporto bazėse dalį laiko užima aukšto meistriškumo sportininkai, mūsų vizija, kad likęs laikas efektyviau būtų užpildomas fizinio aktyvumo veiklomis.

Nacionalinė sporto agentūra kokybiškai įveiklino vieną iš savo skyrių – Kompetencijų centrą. Kuo svarbus šalies sporto sistemai šis centras?

Džiaugiamės, kad Kompetencijų centras padeda spręsti opias problemas. Pravesti 3 konsultaciniai seminarai dėl sportininkų darbo santykių, organizuotas seminaras sporto organizacijoms dėl viešųjų pirkimų klausimų, atliktas strateginių sporto šakų federacijų gerojo valdymo principų diegimo įsivertinimo tyrimas ir aptarti gauti rezultatai. Visi nuotoliniai pravesti renginiai įrašomi, todėl galima juos dar kartą peržiūrėti. Kompetencijų centras – nėra stebuklinga lazdelė, kuria sumojavus išnyks problemos, tačiau siekiame sporto organizacijoms duoti meškeres, t. y. parodėme įrankius ir kryptį, kaip siekti tam tikrų tikslų. Esame pozityvūs ir tikime sporto organizacijomis bei jų augimu ir tobulėjimu.

Turime ir dar vieną su sporto bendruomene jungiančią grandį – kasmėnesinius valstybės premijas iškovojusių sportininkų ir jų trenerių apdovanojimus. Norime visuomenei pristatyti ir kuo daugiau sėkmės istorijų, todėl kilo idėja sukurti tinklalaidę „Įkvėpti judėti“. Joje atskleidžiame unikalius sportininkų pasakojimus. Taip parodome, kad už pergalių slypi ne vien tik šlovė, bet ir sunkus darbas, pralaimėjimai, kliūtys. Norime įkvėpti jaunąją kartą, skatinti juos būti bent jau fiziškai aktyviais, o galbūt paskatinsime eiti ir profesionalaus sportininko keliu.

Kaip Kompetencijų centrą pastiprino už sporto mediciną ir sporto mokslą atsakingi darbuotojai? 

Nacionalinė sporto agentūra apima skirtingas kryptis – aukšto meistriškumo sportą, fizinį aktyvumą, sporto infrastruktūrą ir kompetencijas. Kai Kompetencijų centre atsirado už sporto mediciną ir sporto mokslą atsakingi darbuotojai, visos šios sritys buvo dar labiau sujungtos. Svarbu žinoti, kaip gali būti atrenkami vaikai, kaip sporto federacijos gali prisidėti prie jaunųjų talentų identifikacijos. Vienos sporto federacijos koja kojon žengia su sporto mokslu ir sporto medicina. Vis dėlto daugumai sporto mokslas dar yra tabu. Vis garsiau girdime, apie krentančius fizinio aktyvumo rodiklius, todėl sporto mokslo rezultatai privalo būti integruoti, skatinant visuomenę būti fiziškai aktyvia. Taip pat matome trūkumų, suteikiant sporto medicinos paslaugas aukšto meistriškumo sportininkams. Vytenis Trumpickas ir Aurelijus Domeika yra pasirengę padėti sukurti sistemą, kuri garantuotų aukščiausio lygio paslaugų suteikimą elitiniams sportininkams.

Apgailestaujame, kad dėl teisinių aspektų nepavyko šiemet pradėti talentingų sportininkų identifikavimo (Talentų ID) ir trenerių pritraukimo į regionus programos, tačiau tai bus padaryta kitų metų pradžioje. Ši programa gyvybiškai svarbi sporto federacijoms – tai suteiks galimybę sporto organizacijoms konkuruoti, išsiskirti, atrasti talentus, ypatingai regionuose. Taip pat šiame procese turėtų būti integruotos sporto gimnazijos ir sporto klasės.

Nacionalinė sporto agentūra ėmėsi pokyčių ir informacinių technologijų srityje – sporto organizacijos, projektų pareiškėjai visus duomenis teikia elektroninėse platformose. Koks buvo šių inovacijų tikslas? 

Geri darbai – padaryti darbai. Vis dėlto ne visi tokius darbus prisimena, bet kartelę tikrai kilstelėjome į kitą lygmenį. Žinoma, naujovės visada reikalauja naujų įgūdžių ir gebėjimų, pradžioje neretai sudėtinga prisitaikyti, bet vėliau tos technologijos labai padeda. Tai geriausiai galėtų įvertinti sporto federacijos. Ateityje matome, kad skaitmenizavimo procesas galėtų padėti, įveiklinant sporto infrastruktūrą, pritaikant sporto mokslą ir sporto mediciną sporto organizacijų reikmėms.

Komunikuojame su sporto federacijomis, įsiklausome į jų problemas ir stengiamės padėti. Vienas iš svarbiausių atliktų darbų, tai sporto federacijų finansavimo tęstinumas. Nacionalinei sporto agentūrai pavyko jau vasario pradžioje pervesti 2023 m. skirtas valstybės biudžeto lėšas. Taip sporto federacijos galėjo racionaliau planuoti biudžetus ir išlaidas. Kitais metais sieksime, kad šios lėšos dar anksčiau pasiektų sporto federacijas ir taip būtų užtikrinamas efektyvus ir kokybiškas pasirengimas Paryžiaus olimpinėms žaidynėms. Mūsų siekis ne trukdyti, o padėti sporto organizacijoms įgyvendinti savo planus. 

Ką jums kaip Nacionalinės sporto agentūros direktoriui davė šie pirmieji metai?

Tai neįkainuojama patirtis ir šįkart kaip valstybės tarnautojui. Važiuodamas į darbą iš Kauno į Vilnių, turiu daug laiko apmąstymams. Tai trečia darbovietė, kur būriau komandą. Tai unikalu, tačiau žilų plaukų atsirado daugiau, nei buvo. Kiekvienas iš mūsų galime keisti Lietuvą. Manau, kad valstybė nepakankamai duoda Lietuvos vaikams, todėl Nacionalinės sporto agentūros  tikslas, kad valstybė daugiau duotų ateities kartoms. Ne nuo tėvų kišenės dydžio turėtų būti priklausomas vaikų užimtumas, valstybė turėtų sudaryti popamokinių veiklų tinklelį, kad vaikai nebūtų palikti namuose be priežiūros. Mano siekis kartu su komanda tobulinti šalies sporto ir fizinio aktyvumo sistemą. Šios organizacijos siekis žiūrėti viena kryptimi ir veikti išvien su kitomis šalies sporto sistemos suinteresuotųjų grupėmis – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sporto federacijomis ir sporto organizacijomis, savivaldybėmis. Esame girdimi dėl Sporto įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų, aprašų rengimo, kartu dirbame su Sporto grupe. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formuoja sporto politiką, Nacionalinė sporto agentūra – ją įgyvendina, todėl bendravimas ir bendradarbiavimas čia yra be galo svarbus.

Bendradarbiaujame ir su tarptautiniais partneriais. Apsikeitėme vizitais su Estijos kultūros ministerija. Glaudų bendradarbiavimą turime ir su Lenkija. Dalijamės gerąja patirtimi, analizuojame sritis, siekiant pagerinti veiklos kokybę.