2022-08-29 blog

Nacionalinė sporto agentūra ieško komunikacijos profesionalo

ŠMSM pranešimas spaudai

Šią vasarą darbą pradėjusi Nacionalinė sporto agentūra (NSA) buria komandą ir skelbia Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų ryšių ir įvaizdžio projektų vadovo konkursą.

NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, čia telkiamos visos sporto finansavimo funkcijos, vienodas dėmesys skiriamas olimpiniam ir paralimpiniam sportui, visuomenės fiziniam aktyvumui. Agentūrai pavesta rūpintis sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra, čia bus kuriamas Kompetencijų centras, padėsiantis sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti ir stiprinti gerojo valdymo principus.

Viešųjų ryšių ir įvaizdžio projektų vadovas, bendradarbiaudamas su naujai suburta Agentūros komanda, galės prisidėti vystant naują, modernią organizaciją, kursiančią reikšmingas permainas Lietuvos sporto valdyme. Jam bus patikėta rengti įstaigos komunikacijos ir įvaizdžio strategijas, pristatyti ir informuoti apie įstaigos veiklą sporto bendruomenę, žiniasklaidą, visuomenę, rūpintis Agentūros tinklapiu, socialiniais tinklais, vidaus kultūra, organizuoti renginius, palaikyti komunikaciją su kitomis suinteresuotomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis.

Kandidatams keliami reikalavimai turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį komunikacijos srityje, mokėti anglų kalbą B1 lygiu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pranešimus spaudai, puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Susidomiejusieji gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu info@sportas.smsm.lt gali siųsti iki rugsėjo 2 d.