2023-10-10 blog

Nacionalinė sporto agentūra dalyvaus „Erasmus+“ projektuose

Nacionalinė sporto agentūra kartu su Lietuvos ir užsienio partneriais dalyvaus dviejuose Europos Sąjungos „Erasmus+“ projektuose. Kitų metų pradžioje prasidėsiantys projektai didžiausią dėmesį skirs gerojo valdymo diegimui sporto organizacijose ir mėgėjų sporto klubų socioekonominio modelio kūrimui.

Trejų metų trukmės projektas „Mėgėjų sporto klubų socioekonominis modelis“ (angl. Socio-Economic Models of Amateur Sport Clubs, SEMASC) yra Europos ir Pietų Amerikos partnerystė, jungianti tyrėjus ir nevyriausybinių sporto organizacijų suinteresuotąsias grupes. Tikslas – sukurti mėgėjų sporto klubų socioekonominį modelį ir pateikti Europos ir Pietų Amerikos tarptautinį palyginimą. Pagrindinis projekto tikslas – mėgėjų sporto klubų atsparumo ir tvarumo tobulinimas, siekiant apsaugoti ir motyvuoti plėtoti socioekonominę veiklą. Kiti projekto tikslai:

  • Sukurti klausimyną, pritaikytą visiems Europos ir Pietų Amerikos nekomerciniams sporto klubams, leidžiantį identifikuoti ir klasifikuoti jų socioekonominį modelį.
  • Sukurti Europos duomenų bazę apie mėgėjų sporto klubų socioekonominį modelį.
  • Sukurti mokymų programą sporto šakų federacijų ir kitų sporto organizacijų švietimui.
  • Platinti sukurtą mokymo medžiagą, siekiant tobulinti mėgėjų sporto klubų valdyseną.

Nacionalinė sporto agentūra šiame projekte bendradarbiaus su šiomis institucijomis: University of Lille, European Association of Sports Employers ir French Institute for Civil Society Organisations (Prancūzija), Nicolaus Copernicus University in Torun (Lenkija), LUNEX University (Liuksemburgas), University of Lisbon (Portugalija), Blas Pascal University (Argentina) ir Mykolo Romerio universitetu (Lietuva).

Dvejus metus truksiantis projektas „Valdymas + Sportas + Diegimas“ (angl. Governance + Sport + Implementation, ACTION+), susijęs su gerojo valdymo diegimu sporto organizacijose. Šio projekto pagrindinė idėja yra suburti nacionalines agentūras ir ministerijas, atsakingas už nacionalinių sporto šakų federacijų priežiūrą ir finansavimą bei siekiančias paskatinti gerojo valdymo reformų įgyvendinimo procesą. Projekto tikslai:

  • Suprasti nacionalinių sporto organizacijų poreikį įgyvendinti gerojo valdymo reformas.
  • Sukurti nacionalinę gerojo valdymo programą.
  • Sukurti švietimo ir mokymų programą gerojo valdymo klausimais.
  • Sukurti mentorystės programą, palengvinsiančią reformų įdiegimą.
  • Plėsti informacijos apie gerąjį valdymą sklaidą.

Nacionalinė sporto agentūra šiame projekte bendradarbiaus su: Institute for Sport Governance (Lenkija), Cyprus Sport Organization (Kipras), Ministry of Youth and Sport (Bulgarija), General Secretoriat for Sport (Graikija), Ministry of Culture (Estija), Authority for Integrity in Maltese Sport (Malta), Portugese Institute for Sports and Youth (Portugalija), Universite Catholique de Louvain (Belgija) ir LUNEX University (Liuksemburgas).

Projektai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis.