2022-05-27 blog

Liko kelios dienos pateikti prašymus dalyvauti Nacionalinės sporto agentūros vadovo konkurse

ŠMSM pranešimas spaudai

Pirmadienį, gegužės 30 d., yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymus dalyvauti konkurse Nacionalinės sporto agentūros (NSA) vadovo pareigoms užimti. Vasarą darbą pradėsiančios įstaigos vadovas kurs ir vystys naują organizaciją ir, subūręs savo komandą, pradės naują etapą Lietuvos sporto valdyme, prisidės prie reikšmingų permainų ir pergalių.

„Kviečiame agentūros vadovo konkurse dalyvauti nebijančius iššūkių, atsakomybės, norinčius prisidėti prie permainų Lietuvos sporte ir nestokojančius ambicijų tam. Valstybės skiriamos lėšos sportui kasmet didėja, todėl  labai svarbu tinkamai jas administruoti, užtikrinti skaidrų, tikslingą jų panaudojimą. Naujosios agentūros svarbiausias uždavinys – efektyviai valdant šiuos resursus kurti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems mūsų sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

NSA įgyvendins valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, čia bus sutelktos ir visos sporto finansavimo funkcijos, vienodas dėmesys bus skiriamas olimpiniam ir paralimpiniam sportui, visuomenės fiziniam aktyvumui. Agentūra rūpinsis sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra, čia bus kuriamas Kompetencijų centras, padėsiantis sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti ir stiprinti gerojo valdymo principus. NSA administruos apie 60 mln. sportui skirtų metinių lėšų.

Naujos agentūros vadovas(ė) bus atsakinga(s) už paskirtų valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų teisėtą, ekonomišką, efektyvų naudojimą, keliamų tikslų pasiekimą, priims su NSA veikla susijusius sprendimus, koordinuos jos bendradarbiavimą su sporto organizacijomis, savivaldybių sporto skyriais ir federacijomis.

NSA vadovas(ė) bus karjeros valstybės tarnautoja(s), tad privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Kandidatams taip pat keliami reikalavimai turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba baigus vientisąsias studijas įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų kalbą B2 lygiu. Iš kandidatų tikimasi lyderystės, strateginio požiūrio, atsakomybės, gebėjimo analizuoti ir argumentuoti, komunikabilumo.

NSA vadovo(ės) atlyginimas, priklausomai nuo kompetencijų ir jo patirties, sieks nuo 2300 eurų, atskaičius mokesčius. Į vadovo pareigas bus priimama 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.

Konkursą Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus vertinimo metodus ir kriterijus organizuoja Valstybės tarnybos departamentas. Jis atrinks ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiks du geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus. Galutinį sprendimą dėl priėmimo į pareigas, priims ministerija.

Detaliau susipažinti su kandidatavimo procedūromis galima čia.

Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki gegužės 30 d. imtinai. Informacija apie konkursą čia.

Papildoma informacija pretendentams čia.