2024-01-04 Alfredo Pliadžio nuotr. blog

Kviečiame teikti paraiškas aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursui

Nacionalinė sporto agentūra kviečia sporto šakų federacijas ir organizacijas teikti paraiškas 2024 m. tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursui. Šiemet iš dalies valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms Lietuvoje numatyta skirti 1 milijoną eurų.

Šių metų konkursas, jo sąlygos ir pakeitimai pristatyti Nacionalinės sporto agentūros nuotolinėje konsultacijoje. Paraiškos konkursui gali būti teikiamos 2024 m. organizuojamoms tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms iš dalies finansuoti. Varžybų vykdymo laikotarpis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Sporto šakų federacijų ir organizacijų paraiškos priimamos iki 2024 m. vasario 2 d., platformoje am.ltusportas.lt. Strateginės sporto šakų federacijos šiemet konkursui nebegalės teikti 2 paraiškų.

2024 m. iš dalies valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose Lietuvoje dalyvausiantys Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos pilietybę turintys sportininkai (tarp jų ir neutralūs ar atstovaujantys kitai šaliai), treneriai, aptarnaujantis personalas kartu su paraiška (licencija) turės pateikti ir pasirašytas deklaracijas, kuriomis reikalaujama baigti karą Ukrainoje, pasisakoma prieš terorizmą ir agresiją, vykdomą Ukrainoje, ir išreiškiamas nepritarimas vykdomai Rusijos ir Baltarusijos politikai.

Svarbiausia informacija apie konkursą ir jo sąlygas pateikiama įsakyme ir prezentacijoje.